کامپاند پلی استایرن معمولی مناسب برای : ساخت و تولید ظروف یک بار مصرف و ظروف تزریقی کریستالی و...