کامپاند های ABSترکیب شده با پلی کربنات با قابلیت تولید در گرید های مختلف
مناسب برای :قطعات داخلی و خارجی خودرو,قطعات الکترونیکی و ...