تولید انواع کامپاند های ترمو پلاستیک الاستومر ها(TPE,TPV)برپایه SEBS,SBS وEPDMاز تولیدات بهداد پلاست در زمینه کامپاند های مهندسی می باشد.