کامپاند های پلی آمید مجموعه ای از کامپاند های پلیمری بر پایه پلی آمید 6و66 می باشد که توسط بهداد پلاست در 5 گروه مختلف تولید می گردد.
1.پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه
2.پلی آمید مقاوم به اشعه
3.پلی آمید مقاوم به ضربه
4.پلی آمید آنتی هیدرولیز با خاصیت جذب آب بسیار پایین
5.پلی آمید مقاوم به شعله