یکی از انواع گرانول های خانواده پلی اتیلن است که در دسته پلی اتیلن های سنگین بادی قرار میگیرد.
بهداد پلاست تولید کننده چهار نوع پلی اتیلن بادی می باشد.
1.پلی اتیلن بادی BL3: که از پودر موادBL3پتروشیمی ساخته میشود.
2.پلی اتیلن بادی راگا:از مواد بازیافتی درجه یک تولید میگردد
3.پلی اتیلن بادی درجه 2:از مواد بازیافتی همه گرید های بادی تولید میشود.
4.پلی اتیلن بادیEX5: از پودر و کلوخه های مواد پتروشیمی EX5ساخته میشود.

کاربرد: در تولید مخازن آب و ظروف بادی و ظروف چند لیتری و ورق‌های پلی اتیلن